Synchronizace probíhá  úlohou na pozadí,  možné je i ruční spárování v kartě Synchronizace. V prvním případě jsou do eshopu propisovány jen změny, ve druhém případě je možný kompletní reset kategorií eshopu.

Nejprve je nutné dosáhnout výchozího stavu kdy jsou kategorie mezi eshopem a Pohodou stejné. To lze dvěmi způsoby.

  1. Stažením kategorií do Pohoda pomocí provedení počátečního importu produktů (a kategorií) z  prestashopu
  2. Provedením exportu kategorií z Pohoda do Eshopu:

  • Uložte rodičovskou kategorii eshopu (Pohoda Můstek - Nastavení úloh na pozadí -  Export Kategorií
  • Vypněte dočasně úlohy na pozadí (nebo se pohledem do plánovače úloh ujistěte že nebudou spuštěny v nejbližších minutách
  • Ujistěte se že v Pohoda nejsou založeny kategorie s ID 1 a 2, případně je přečíslujte. Tato ID jsou rezervována Prestashopem.
  • Resetujte kategorie eshopu  (Pohoda Můstek - Export - Synchronizace. Při této akci se přenesou i vazby produktů na kategorie, pokud již jsou produkty na eshopu založené.

Jakmile jsou kategorie Eshopu a Pohody spárované, povolte úlohu na pozadí "Export kategorií".  K přenosu párování produktů na kategorie bude docházet i při exportu zásob funkcí Internetové obchodování Pohoda.