V Pohoda i Prestashopu je potřeba docílit správného výchozího stavu skladových zásob. Jakmile je jednou výchozí stav správně nastaven, je další synchronizace snadná a v podstatě automatická.

Než začnete:

- nastavte v můstku vše potřebné v kartách Nastavení - Nastavení jednotek a Nastavení - Nastavení importu - Objednávky/Faktury, Nastavení importu - Produkty

- v Pohoda nastavte propojení s internetovým obchodem, včetně url pro import zásob a objednávek (jaká url je potřeba zadat je napsáno v příslušných záložkách nastavení můstku

- v Pohoda  - Nastavení - Globální nastavení - Dokumenty zaškrtněte používat složku dokumentů firmy. Dále založte jednu zkušební zásobu a ručně k ní přidejte obrázek, aby si Pohoda příslušné složky opravdu vytvořila. Ověřte si že je správně vyplněna cesta k obrázkům Pohoda v můstku v kartě Nastavení exportu zásob.

Pokud jsme Vám můstek instalovali jsou tyto základní věci již připraveny.

Modelový příklad

zde předpokládáme nejjednodušší možnou situaci (tedy kromě prázdné Pohody i Prestashopu)

  • V pohodě je nově založená prázdná účetní jednotka
  • Na eshopu nejsou žádné neodeslané objednávky
  • Není dovoleno objednávání položek které nejsou skladem

Postup:

  • V kartě Nastavení importu - Objednávky/Faktury záložce Přenos objednávek zvolte Přenášet příznak rezervace
  • V kartě Nastavení - Nastavení úloh na pozadí klikněte na export množství a zaškrtněte Používat rezervaci z Pohoda
  • V můstku přepněte na Import - Produkty a zde na Celkový import
  • V Pohoda zvolte Soubor - Datová komunikace - Internetové obchodování.  Pokračujte na Stáhnout z internetu  a Skladové zásoby, dokončete
  • V kartě můstku Import - Produkty vidíte aktuální stav importu. Opakujte akci v Pohoda tak dlouho dokud nebude import dokončen.
  • Po dokončení importu můstek stáhne soubor příjemek, ten nahrajete do Pohoda funkcí Datová komunikace XML import/export
  • V Můstku v Nastavení objednávek a faktur nastavte období pro příští import dokladů na aktuální čas, tak aby se nestahovaly žádné starší objednávky. Toto nastavení se bude dál posouvat automaticky, vždy se stáhnou všechny objednávky od posledního stažení.

Další varianty postupu

Dovolujete objednávat produkty které nejsou skladem

Pokud dovolujete objednávat produkty které nejsou skladem, nepoužívejte rezervace na straně Pohody. Pohoda by pak ze stažené objednávky produkt který nemá naskladněný odstranila. Objednávky tedy stahujte bez rezervací a při exportu množství se spolehněte na odpočet který si provede eshop.

V okamžiku počátečního importu jsou na eshopu neodeslané objednávky

V souboru příjemek nahrávaném do Pohody bude skutečné množství zásoby - tedy množství které eshop ukazuje skladem plus množství v neodeslaných objednávkách. Proto potřebujete tyto objednávky také stáhnout a pokud nepoužíváte rezervace, tak z nich i vytvořít faktury.

Potřebujete stáhnout faktury hluboko do minulosti

Zde je problém v tom že soubor příjemek zobrazuje aktuální stav zásob, ve starých objednávkách jsou historické informace. Možných postupů je více, asi nejjednodušší je nazačínat stahováním zásob. Místo toho přepněte v můstku v kartě Nastavení importu - Objednávky/Faktury na stahování faktur. Nyní stáhněte objednávky (díky přepnutí ve skutečnosti faktury) - funkcí Pohoda - Internetové obchodování.  Teprve následně stáhnete zásoby podle postupu výše.