Pohoda můstek navazuje na oblíbený modul Pohoda - export objednávek který jsme řadu let nabízeli na stránkách prestahost.eu. Doplněním desktopové části modul získal zcela nové možnosti jako je nahrávání dat na pozadí či načítání hodnot uložených v databázi Pohoda.