Vyšší verze programu Pohoda Můstek umožňuje sčítání množství v jednotlivých skladech. Doporučený postup je následující

1) Vypněte přenos množství v Pohoda Můstek - Nastavení exportu zásob

2) Ujistěte se že jsou zapnuté Úlohy na pozadí

3) Vyberte sklady v Pohoda Můstek - Nastavení úloh na pozadí a nastavte časový interval pro Export množství

Všimněte si i volby Odpočet rezervace. Určuje jakým způsobem má být z celkového množství odpočítáváno zboží v neuzavřených objednávkách. Důvodem pro odpočet je rozdíl mezi skladem v Pohoda a Prestashopu. V Pohoda je sklad dán celkovým fyzickým množstvím naskladněného zboží, část tohoto množství může být rezervována. V Prestashopu je celkové fyzické množství zboží dáno součtem množsví skladem a rezervovaného zboží.

Přenos množství a  export  funcí interetového obchodování Pohoda.

Stejné produkty se mezi sklady obvykle liší pouze množstvím. Proto můžete pro export ostatních údajů používat pouze jeden vybraný nebo pro tento účel speciálně založený sklad, ve kterém budete udržovat popisky produktů, obrázky, zařazení do kategorií atd. právě za účelem synchronizace s internetovým obchodem.

Poznámka:

Export množství je možné provést i bez čekání na úlohu na pozadí v kartě Synchronizace. Pokud byste jej ale provedli v okamžiku kdy běží  odpovídají úloha na pozadí, může dojít k nahrání vadných dat.