Síťové verze Pohody využívají Microsoft SQL server (MS-SQL). K tomu se lze připojit 2 způsoby

  • autentifikací Windows
  • autentifikace přes SQL

v obou případech se připojení v můstku nastavuje v kartě Manuální nastavení účetní jednotky. Ta je přístupná pouze pokud je v kartě Propojení s Eshopem vybrána volba Zadat připojení ručně.

Autentifikace Windows

Tento způsob záleží na nastavení Vaší sítě a práv uživatelů. V určitých případech se lze připojit bez hesla, pouhým vyplněním správného názvu PC s MS-SQL serverem a názvu databáze. Na otestování připojení můžete využít program Microsoft Server Management Studio.

Autentifikace SQL

Tento způsob je možná pracnější, nicméně jednotlivé kroky jsou dobře definované a nespoléhají tolik na nastavení sítě. Předpokladem je možnost spravovat MS-SQL server přes program Microsoft SQL Server Management Studio a SQL Server Configuration Manager.  Dále propojení PC na kterém je instalován Můstek se serverem na kterém MS-SQL běží přes veřejnou IP adresu nebo VPN.

Krok 1: Povolte TCP/IP připojení

Připojení povolíte na straně MS-SQL serveru ke kterému se připojujete. K tomu potřebujete SQL Server Configuration Manager. Jak jej otevřít je popsáno zde.

V kostce zadejte např. příkaz compmgmt.msc k otevření okna pro správu počítače, najděte službu SQL Server Network Configuration / Protocols for MSSQL . Vyberte TCP/IP.

V záložce Protocol povolíte TCP/IP protokol

V záložce IP Addresses povolíte port 1433

Krok 2: Otestujte síťové připojení.

Test provedete na PC ze kterého se chcete připojovat. Server ke kterému se připojujete musí být přístupný na portu 1433, pokud tedy není MSSQL server nastaven na jiný port. Připojení lze otestovat spuštěním Power Shell  a zadání příkazu ve tvaru

Test-NetConnection <ip_address> -p <port_number>

tedy např.

Test-NetConnection 192.168.10.50 -p 1433

V příkladu je použita interní  IP adresa a propojení je realizováno přes VPN (např Open VPN).  Problémy mohou být s portem a to i v případě veřejné IP adresy - pokud je zavřený, musí být ve firewall zadána výjimka.

Krok 3: Povolte SQL

Program Microsoft SQL Server Management Studio - klikněte pravým tlačítkem na název serveru, vyberte Properties a povolte SQL Server and Windows Authentication Mode

Krok 4. Nastavení uživatele

Program Microsoft SQL Server Management Studio :: Security :: Logins

Založte nového uživatele s heslem a povolenou SQL Server authentication

na obrázku nahoře je vlevo vidět sekci User Mapping. Přepněte do ní a nastavte uživateli práva nad databází Pohody. Roli db_owner využijeme jen pro počáteční testování. Současné verzi můstku stačí role db_reader.

TIP: Uživatele otestujte tím že se pod ním přihlásíte do manageru, při prvním přihlášení si program vyžádá změnu hesla.