Licence

Ujistěte se že

  • na eshopu je nahrán modul Pohoda můstek (z dodaného souboru exportordersplus.zip)
  • eshop je přístupný pro veřejnost
  • eshop není spuštěn v debug módu
  • aplikace Pohoda můstek je nainstalována na PC nebo Win serveru s Pohodou

Postup

  • pokud jste to ještě neudělali, nahrajte dodaný soubor exportordersplus.zip administračním rozhraní prestashopu jako běžný modul
  • spusťte aplikaci Pohoda můstek, vyberte Nastavení – Licence
  • klikněte Nová licence a zadeje licenční klíč a url Vašeho eshopu, pak stiskněte Zaregistrovat licenci.

Důležité: ujistěte se že zadáváte správné url, je například rozdíl zda zadáte url s www nebo bez něj. Ideálně jej tedy překopírujte přímo ze záložky SEO Vašeho eshopu:

Url se zadává bez protokolu, v našem případě tedy demo.prestahost.eu

Program ověří zda je doména dostupná a je na ní instalován modul. Pokud je vše v pořádku klikněte na Zaregistrovat.

Řešení problémů

Pokud se nedaří licenci zaregistrovat, ujistěte se ještě jednou že zadáváte správný tvar domény. Poté zaškrtněte volbu Tuto doménu již nekontrolovat, Zavřít a následně znovu Zaregistrovat licenci. Komunikaci s prestashopem odladíte později v aplikaci můstek (Nápověda > Testy > HTTP)