Společná nastavení

Můstek: Nastavení – Nastavení importu – Nastavení objednávek a faktur

URL: adresu url vygenerovanou můstkem je potřeba vložit do Pohoda: Nastavení – Internetové obchody – Obecný internetový obchod – Import – URL pro objednávky

Po znovuotevření karty Nastavení objednávek a faktur v Můstku by se mělo pod URL objevit zelené ANO.

Importovat objednávky / faktury: Týká se stahování funkcí Internetové obchodování případně přes mServer, v těchto režimech se stahují buď objednávky nebo faktury.

Nastavit období pro příští import dokladů: Toto nastavení se týká stahování objednávek nebo faktur funkcí Internetové obchodování případně přes mServer. Nastavte před prvním stažením dokladů. Po prvním a každém další stažení si můstek datumy automaticky upraví tak aby se dále stahovaly jen nové doklady.