Podporované verze Prestashopu

Podporovány jsou verze PS 1.6 a 1.7 . Funkčnost pro starší verze (1.5) může být jen částečná v závislosti na konkrétní subverzi.