ÚLOHY NA POZADÍ

Můstek: Nastavení > Úlohy na pozadí

Zde povolte úlohy na pozadí, tím se přidá spouštění Můstku v plánovači úloh

Následně přepněte do karty Úlohy na pozadí – Nastavení a zapněte alespoň položku Údržba. Pravděpodobně však budete chtít povolit i některé další.

Někdy je potřeba upravit spouštění úloh na pozadí v nastavení počítače. Např. je žádoucí aby se úlohy spouštěly i pokud je uživatel odhlášen, nebo se podle zápisu v logu úlohy nespouštějí jak mají. Postup pro kontrolu úloh na pozadí.

Typy úloh na pozadí:

Import obrázků. Po importu zásob do Pohoda funkcí internetového obchodování tento task stahuje obrázky. Směr Eshop => Pohoda.

Dokončování exportu – směr Pohoda =>Eshop. Zásoby se z Pohoda do eshopu přenáší funkcí Internetového obchodování Pohoda. Tyto informace se posílají formou XML souboru. Soubor může obsahovat celý sklad s tisíci položek a je nereálné aby jej eshop zpracoval najednou. Task dokončování exportu umožňuje postupné zpracování exportovaných zásob eshopem. Návazně přenáší na eshop i obrázky.

Parametry a dodavatelé – směr Pohoda => Eshop. Automatická úloha bez vazby na funkce Internetového obchodování. Přenáší parametry produktů, dodavatele a výrobce. Úloha má vlastní nastavení v podkartě Nastavení úloh na pozadí – Parametry a dodavatelé.

Export kategorií – směr Pohoda => Eshop. Automatická úloha bez vazby na funkce Internetového obchodování. Přenáší změny kategorií z Pohoda. Úloha má vlastní nastavení v podkartě Nastavení úloh na pozadí – Export kategorií.

Údržba

Předává na eshop informace nutné pro správnou funkčnost můstku.

Synchronizace stavů objednávek– směr Pohoda => Eshop. Automatická úloha bez vazby na funkce Internetového obchodování. Pokud je objednávka v Pohoda dána do stavu Vyřízeno nebo Přeneseno, změní stav objednávky na eshopu. Úloha má vlastní nastavení v podkartě Nastavení úloh na pozadí – Synchronizace stavů objednávek.

Export množství– směr Pohoda => Eshop. Automatická úloha bez vazby na funkce Internetového obchodování. Přenáší změny množství zásob z Pohoda. Úloha má vlastní nastavení v podkartě Nastavení úloh na pozadí – Export množství.

MServer Jako plně automatickou alternativu ke stažení zásob nebo objednávek do Pohoda funkcí Internetového obchodování lze použít MServer. Jeho spouštění je řízeno tímto taskem. Úloha má vlastní nastavení v podkartě Nastavení úloh na pozadí – MServer a pochopitelně je nutné nastavit MServer i v Pohoda.