Celkový přenos zásob

Nutné předpoklady

Celkový přenos

Postup je velmi podobný jako při provedení zkoušky s tím že se zvolí přenos zásob buď z jednoho skladu nebo přenos všech zásob. Celkový přenos zásob není okamžitá operace – viz mechanismus přenosu níže.

  • pokud jsou na skladech rozdílné zásoby, zvolte přenos všech zásob
  • pokud je tatáž zásoba na více skladech, vyberte pro přenos sklad na kterém udržujete nejpodrobnější informace o zásobě

Pochopitelně se může stát že zásoby se mezi sklady překrývají jen částečně. V tom případě přeneste všechy zásoby. Popisy a další údaje překrývajích se produktů budou použity ze skladu který byl v exportním souboru zásob na posledním místě.

Mechanismus přenosu

Znalost mechanismu přenosu může pomoci při řešení případných problémů:

  • akcí v agendě internetové obchodování vytvoří Pohoda exportní soubor který se odešle na server.
  • soubor se na serveru uloží do fronty a pokud je tam na prvním místě, začne se po jednotlivých položkách zásob zpracovávat, u velkých souborů se zpracuje jen částečně
  • pokud jsou již všechny zásoby uloženy do databáze eshopu, dohraje k nim můstek i jejich obrázky
  • přenosem obrázků úloha na pozadí končí a při svém dalším spuštění začne zpracovávát další soubor ve frontě

Změny při celkovém exportu se tedy neprojeví okamžitě.