Přímý zápis do databáze

Můstek vesměs komunikuje s databází Pohoda nepřímo prostřednictvím XML souborů. S jedinou výjimkou je přímý zápis do databáze je potřeba vesměs jen pro některé jednorázové nebo okrajové funkce:

  • synchronizaci kategorií a zařazení produktů do kategorií ve směru z Eshopu do Pohody a to v rámci celkového importu produktů do Pohody
  • zaškrtnutí marže u nových produktů po jejich stažení do Pohody mServerem
  • vyplnění poznámky kategorií Pohody po exportu kategorií z Pohody do Eshopu

Pokud povolíte přímý zápis do databáze Pohody, ujistěte se že je tato pravidelně a adekvátně zálohována.

Posledně zmíněná funkce, tedy vyplnění poznámky, je zásadní pro správné párování kategorií mezi Pohodou a Eshopem. Můstek exportuje kategorie Pohody na eshop. Tam se založí převodní tabulka párující id kategorií Eshopu a Pohody. Po dokončení exportu můstek ještě reverzně zapíše id kategorií Eshopu do poznámek kategorií Pohody. Pokud není přímý zápis do databáze povolen, je potřeba tyto poznámky udržovat ručně.