Nastavení MOSS / OSS v Pohoda – můstek pro Prestashop

Můstek – Nastavení importu – Historické sazby DPH

Nastavení je poměrně jednoduché, můstek si načítá sazby zadané v Pohoda a stačí jen nastavit která tato sazba je základní, snížená popřípadě druhá snížená.