Pohoda s databází Access

Můstek – Nastavení – Účetní jednotky

Pokud je databáze chráněna heslem proti přístupu z jiného programu, tak nejjednodušší řešení je ochranu zrušit.

1.) Vyberte cestu k Pohoda, je to adresář přímo nadřazený adresáři v kterém má Pohoda adresář Data. V uvedeném případě se tedy jední o složku c:\ProgramData/STORMWARE\POHODA01

Pokud si nejste jisti, např. máte na PC více instalací Pohody, spusťte program Pohoda, vyberte účetní jednotku a otevřete datovou složku. Tuto složku je třeba zvolit i v programu Můstek.

2. Vyberte hlavní databázi ve které Pohoda skladuje konfiguraci. Nachází se složce Data zmíněné výše má příponu .sys nebo .mdb a může se jmenovat Pohoda.sys , Pohoda.mdb případně i jinak.

Bezpečně ji poznáte takto: Otevřete program Pohoda, zvolíte Otevřít účetnictví, vyberete účetní jednotku ale neotevřete ji. Místo toho zvolíte Otevřít datovou složku, v ní vyberete adresář Data. Hlavní databází je .mdb nebo .sys soubor s nejaktuálnějším datumem změny.

3. Seznam účetních jednotek. Objeví se  seznam účetních jednotek a stačí tedy jednu vybrat. Pozor – pravděpodobně budete mít v Pohoda více jednotek se stejným jménem ale z odlišných účetních období. Aktuální jednotku poznáte podle jména databáze.