Párování

Párování mezi Eshopem a Pohodu probíhá na základě kódů produktů – pole Kód v kartě zásoby Pohoda a stejnojmenné pole v kartě Základní nastavení produktu na Eshopu.

Nastavení výchozího stavu

Párování je komplikováno existencí variant v Eshopu – každé variantě odpovídá v Pohodě samostatná zásoba. Způsob párování zvolíte v můstku v kartě Nastavení – Varianty produktů – pokud nemají varianty na Eshopu vyplněné k´ody, lze použít kódy produktů které Můstek doplní o id kombinace.

  • do prázdného Eshopu lze pomocí můstku a funkce internetové obchodování vyexportovat z Pohoda zásoby včetně vyplněných kódů. Varianty se takto nastavují obtížně, jednodušší je vytvořit je až na eshopu a pak zpětně stáhnout do Pohody
  • případně lze zásoby včetně kódů z Eshopu importovat do nově založené účetní jednotky. Tento postup funguje dobře i v případě že produkty eshopu mají varianty a lze využít možnosti automatické tvorby kódů variant z kódu produktu a id varianty
  • ruční vyplnění stejných kódů v obou systémech je možné pokud se ne Eshopu vyplňují ručně i kódy variant